Doel

De stichting Overleg Studieverenigingen Hogeschool Utrecht (OSHU) is het koepelorgaan van alle (studie)verenigingen die aan de Hogeschool Utrecht (HU) zijn gelieerd.
De Hogeschool Utrecht telt vele (studie)verenigingen. Sommigen bestaan al vele jaren en anderen beginnen pas net. Door de (vaak) jaarlijkse bestuurswissel gaat, ondanks een de overdrachtsperiode, veel kennis, kunnen en ervaring verloren. Hierdoor komen de nieuwe bestuurders in een positie waarin ze soms het wiel opnieuw uit moeten vinden. De OSHU probeert hierin een ondersteunende en faciliterende rol spelen.
Zij heeft als doel de verenigingsbesturen in de breedste zin des woords te ondersteunen. Dit wordt gedaan door trainingen te organiseren voor nieuwe bestuurders en de onderlinge contacten tussen de verenigingen te bevorderen. Daarnaast vertegenwoordigd de OSHU de (studie)verenigingen bij het management van de Hogeschool Utrecht en probeert zij het verenigingsklimaat op de hogeschool te verbeteren!

Sinds mei 2016 werkt de OSHU daarnaast ook samen met de leermiddelen/studieboeken verkoper Studystore!

Geschiedenis

Op 26 oktober 2005 is de OSHU statutair opgericht. Het oprichtingsbestuur bestond uit studenten van de HU die actief waren in de medezeggenschap en/of studentenbelangenbehartiging. Uit deze twee richtingen kwam ook de indicatie dat er een overkoepelend orgaan voor studieverenigingen nodig was. In het oprichtingsjaar zijn er vier koepeloverleggen geweest, waarbij de meeste verenigingen aanwezig waren. Tijdens deze overleggen zijn inventarisaties gedaan van welke problemen er heersen binnen de verenigingen, zijn wederzijdse verwachtingen aangegeven en zijn er contacten gelegd tussen de verenigingen. Medio 2008 is er begonnen met de besturendag. Hier werd voor verschillende bestuurders een aantal trainingen gegeven over algemene en specifieke bestuurstaken. Deze waren drukbezocht en geacht van grote waarde te zijn.

In 2012 – 2013 heeft helaas een dip plaatsgevonden in de activiteiten vanuit de OSHU. Met maar twee koepeloverleggen en geen besturendag is voor veel verenigingen de kans op een goede voorlichting verloren gegaan.

Sindsdien is de OSHU echter weer goed op weg en is er aardig wat veranderd. Zo werkt de OSHU nu samen met de leermiddelen/studieboeken verkoper Studystore

Subsidie

Door deze samenwerking met Studystore is het mogelijk om subsidie aan te vragen bij de OSHU voor het organiseren van activiteiten! Check de subsidieregeling en het aanvraagformulier voor meer informatie!

Structuur

Dit jaar is er gekozen voor een bestuur bestaande uit vier leden. Het bestuur bestaat uit de functies voorzitter, secretaris, penningmeesteren en algemeen bestuurslid. Studieverenigingen hebben een vast contactpersoon vanuit het bestuur. Deze zijn te vinden op de pagina bestuur.

Studentparticipatie

De OSHU werkt nauw samen met team Studentparticipatie van de Hogeschool Utrecht. Zij zijn bereikbaar op het mailadres studentpartipatie@hu.nl.

Informatie over bestuursbeurzen, basissubsidies en regelingen (zoals collegegeldvrij besturen) vanuit de Hogeschool Utrecht is te vinden op de website bestuurlijkactiefutrecht.nl.